İnsanların toplu olarak kullanıldığı alanlar ekstra güvenlik sağlanmalıdır. Kablolar, elektriği geçirmeyen ürünle kaplanırsa kaplansın ortalıkta olduğu sürece tam güvenlik sağlanamaz. Dekare’nin yükseltilmiş döşeme kaplamaları güvenlik yapısı nedeniyle son dönemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

GÜVENLİĞİ, YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME KAPLAMALARIYLA SAĞLAYIN

Dekare’nin yükseltilmiş döşeme sistemi bulunan bir çalışma alanında yerleşim veya servis sistemleri üzerinde bir değişiklik ihtiyacında gerekli panelleri kaldırmak ve aşağıdaki kablo ağına ulaşarak ekleme veya düzenlemeleri yapmak son derece kolay olduğu gibi, zaman, emek ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

Dekare’nin yükseltilmiş döşeme kaplamaları, zemini yükselten bir altyapı üzerine yerleştirilen panellerden oluşan bir sistemdir. Uygulandığı mekanlarda, altından geçen hizmetler için hacim yaratmanın yanı sıra, bu hizmetleri gizler ve altyapıya istenen noktadan erişimi mümkün kılar. Ayrıca kullanıldığı yerlerde enerji tasarrufuna da katkı sağlar.